GRÜN Slovakia s.r.o

Poskytovateľ internetových a softvérových riešení

GRÜN Slovakia s.r.o

GRÜN Slovakia s.r.o. (GSS) je softvérová spoločnosť na Slovensku, ktorá pôsobí v sieti spoločnosti GRÜN Software Group GmbH sídliacou v Nemecku. GSS ponúka služby a produkty týkajúce sa softvérových systémov. Hlavný dôraz sa kladie na projekty, kde sa komerčné systémy softvéru zavádzajú do správ organizácií firiem alebo štátnych orgánov.

Priemyselný softvér GRÜN VEWA

GRÜN Slovakia s.r.o. je výhradným poskytovateľom internetových a softvérových riešení rodiny GRÜN VEWA pre špeciálne odvetvia, ako sú členské a darcovské organizácie alebo poskytovatelia seminárov na Slovensku a v Českej republike. Softvéry rodiny VEWA možno použiť v združeniach, politických stranách, vládnych agentúrach, spolkoch, charitatívnych organizáciách, odboroch, komorách, akadémiách alebo oddeleniach koncernov priemyselných podnikov zameraných na ďalšie vzdelávanie. V štátnych orgánoch je možné použiť ďalšiu aplikáciu na podporu administratívnych procesov.

V rozsiahlych projektoch určujeme vaše požiadavky na výkon ako súčasť krátkeho organizačného poradenstva. Výsledný zoznam povinných požiadaviek je základom našej ponuky.

Na území Slovenska a Českej republiky prezentujeme naše softvérové riešenia bezplatne a bez povinnosti zakúpenia si ho – jediný predpoklad je Váš záujem.

Preberieme vaše dáta z rôznych platforiem spracúvajúcich dáta. Naše akvizície údajov obsahujú logické odkazy a inteligenciu zohľadňujúcu Vaše obchodné procesy.

Individuálny vývoj a programovanie na základe objednávok od zákazníkov

GRÜN Slovakia s.r.o. vyvíja individuálny softvér v inej podnikateľskej oblasti a ponúka IT služby pre celý európsky región ako výkonný projekt alebo outsourcing. Našimi hlavnými územnými oblasťami sú Slovensko, Rakúsko a Nemecko. Rôzne služby sú poskytované prostredníctvom spolupráce na zákazníckych projektoch priamo na mieste u zákazníka, ako aj prostredníctvom nezávislej realizácie vývojových úloh v mene zákazníka.

V rozsiahlych projektoch určujeme Vaše požiadavky na výkon ako súčasť krátkeho organizačného poradenstva. Výsledný zoznam povinných požiadaviek je základom našej ponuky.

Oracle, MySQL, MS-SQL Server, desktop RDBMS-y: Xbase, MS-Access

.NET, OLE, ActiveX, DirectX, OpenGL, COM/DCOM, MacroMedia Flash, J2SE, J2EE, servlets, scriptlets

O GRÜN Slovakia s.r.o

Spoločnosť

GRÜN Slovakia s.r.o. (GSS) začala svoju obchodnú činnosť v decembri 2007 a vykonáva svoju činnosť v sieti skupiny spoločností GRÜN, v ktorých je na rôznych pôsobiskách v Európe zamestnaných okolo 150 pracovníkov.

Tím

Náš tím v Bratislave pozostáva z kvalifikovaných pracovníkov s jazykovými znalosťami v slovenčine, nemčine a angličtine

Vodca na trhu

Produkty rodiny GRÜN VEWA sú v Nemecku na cielenom trhu členských a darcovských organizácií vodcovia trhu. Skrz softvérové systémy konkrétne cez priemyselný softvér bude zozbieraných viac ako 2 miliardy euro na príspevkoch a daroch.

Kontaktujte nás

Head: Drevená 926/1, SK-969 01
Banská Štiavnica
Office Bratislava: Fraňa Krála 13
SK-81105 Bratislava
+421 25443 3800